Для успішного навчання персоналу замовника потрібно:

  • заздалегідь визначити рівень підготовки майбутніх користувачів системи;
  • виявити функціональні обов'язки співробітників організації-замовника у передбачуваній моделі документообігу;
  • використовувати спеціальні програми навчання;
  • використовувати методичні матеріали щодо навчання користувачів роботи в системі;
  • застосовувати типові інструкції щодо роботи з найбільш затребуваними функціями системи;
  • розробляти спеціальні інструкції, виходячи з рольових функцій учасників чинної моделі документообігу в системі.

Різні курси навчання дозволяють отримати знання про встановлення, налаштування, супровід та роботу з усіма функціями системи. Курс адміністратора баз даних дає навички встановлення серверної та клієнтської частини системи, висвітлює загальносистемні питання підтримки експлуатації бази даних.

 

Курс технолога системи висвітлює питання щодо налаштування системи, формування основних та додаткових довідників, підтримки працездатності та актуального стану системи, створення облікових записів користувачів та призначення їм прав доступу.

 

Курс користувача системи дає не тільки наочне уявлення про призначення та всі функціональні можливості системи, але й прищеплює навички роботи з нею.

 

Курс менеджера системи об'єднує курс технолога та курс користувача системи.