prog3

В Національному банку України було запроваджено поштово-портальне рішення (далі - ППР) Web-FD для обміну електронними повідомленнями із зовнішніми абонентами (банківськими та небанківськими установами). Це рішення передбачає електронну взаємодію між системами електронного документообігу Національного банку України та зовнішніх абонентів.

ППР Web-FD побудовано відповідно до вимог щодо форматів даних електронного документообігу в органах державної влади з урахуванням змін необхідних для застосування в інформаційній мережі Національного банку України.

В ППР Web-FD також реалізовано повнофункціональну схему підтвердження етапів обробки електронних документів на рівні СЕД, за основу якої було взято відповідну технологію сповіщень Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Взаємодія СЕД ДокС з ППР Web-FD відбувається з використанням портальних API-функцій. Для взаємодії СЕД «ДокС» з ППР Web-FD використовується спеціальний Сервіс взаємодії (далі - Сервіс).

Сервіс знаходиться на сервері застосувань банку періодично зв’язується з порталом ЕП FDM (далі - Портал) та базою даних СЕД «ДокС» (далі - СЕД), і приймає вхідні повідомлення з Порталу та відправляє вихідні документи з СЕД. Також сервіс приймає та відправляє квитанції (сповіщення) про отримання та реєстрацію документів.

Отримані повідомлення обробляються у СЕД, вхідні документи (які містяться у повідомленнях) реєструються та пересилаються внутрішнім адресатам.

Зареєстровані вихідні документи, які повинні бути надіслані через Портал переформуються у електронні повідомлення за форматом НБУ та надсилаються.

Сервіс виконує наступні дії:
·       Імпорт адресної книги Порталу у довідник СЕД - виконується 1 раз на день;
·       Отримання вхідних повідомлень;
·       Відправка вихідних повідомлень;
·       Отримання сповіщень для вихідних документів (про доставку, прийняття, реєстрацію та відхилення документа);
·       Формування та відправка сповіщень для вхідних документів (про доставку, прийняття, реєстрацію та відхилення документа);
·       Протоколювання виконаних дій у БД.

Більш докладний опис дивіться у файлі  - Service_NBU.pdf

Цены и условия поставки