docs5 7Вийшла нова версія СЕД ДокС 5.7.

1. Створення різних видів задач
В новій версії СЕД «ДокС» користувачі крім резолюцій можуть призначати інші види задач.
Налаштування параметрів задач та надання прав на їх використання надає адміністратор ДокС.

2. Додаткове налаштування в умовних додаткових реквізитах
В умовних додаткових реквізитах з’явилось налаштування за яким при призначенні відповідного значення цього реквізиту програма буде вимагати обов’язковість заповнення всіх інших додаткових реквізитів РК.

3. Право редагування тільки додаткових реквізитів РК
Додане нове право для користувачів - Редагування додаткових реквізитів за яким користувач зможе редагувати тільки додаткові поля РК без права редагувати основні поля.

4. Створення звітів користувачем програми
Доданий новий функціонал за яким користувач може самостійно формувати звіт за підготовленим запитом.

5. Автоматизація створення та погодження Акту внутрішнього переміщення основних засобів
В СЕД «ДокС» виконані доробки, які дозволяють автоматизувати процес створення та погодження Акту внутрішнього переміщення основних засобів.

Більш докладний опис дивіться в файлі - DocS_5_7_add.pdf

1. Створення різних видів задач

В новій версії СЕД «ДокС» користувачі крім резолюцій можуть призначати інші види задач.

Налаштування параметрів задач та надання прав на їх використання надає адміністратор ДокС.

2. Додаткове налаштування в умовних додаткових реквізитах

В умовних додаткових реквізитах з’явилось налаштування за яким при призначенні відповідного значення цього реквізиту програма буде вимагати обов’язковість заповнення всіх інших додаткових реквізитів РК.

3. Право редагування тільки додаткових реквізитів РК

Додане нове право для користувачів - Редагування додаткових реквізитів за яким користувач зможе редагувати тільки додаткові поля РК без права редагувати основні поля.

4. Створення звітів користувачем програми

Доданий новий функціонал за яким користувач може самостійно формувати звіт за підготовленим запитом.

5. Автоматизація створення та погодження Акту внутрішнього переміщення основних засобів

В СЕД «ДокС» виконані доробки, які дозволяють автоматизувати процес створення та погодження Акту внутрішнього переміщення основних засобів.

docs5 6Вийшла нова версія СЕД ДокС 5.6.
У новій версії СЕД «ДокС» додано новий компонент - Сервіс взаємодії з порталом ЕП FDM НБУ.
В Національному банку України було запроваджено поштово-портальне рішення ЕП FDM (далі - Портал) для обміну електронними повідомленнями із зовнішніми абонентами (банківськими та небанківськими установами). Це рішення передбачає електронну взаємодію між системами електронного документообігу НБУ та зовнішніх абонентів.
Для взаємодії СЕД «ДокС» з Порталом був розроблений спеціальний Сервіс взаємодії.

Сервіс знаходиться на сервері застосувань банку періодично зв’язується з Порталом та базою даних СЕД, і приймає вхідні повідомлення з Порталу та відправляє вихідні документи з СЕД. Також сервіс приймає та відправляє квитанції (сповіщення) про отримання та реєстрацію документів.
Отримані повідомлення обробляються у СЕД, вхідні документи (які містяться у повідомленнях) реєструються та пересилаються внутрішнім адресатам.
Зареєстровані вихідні документи, які повинні бути надіслані через Портал переформуються у електронні повідомлення за форматом НБУ та надсилаються.

Сервіс виконує наступні дії:
•Імпорт адресної книги Порталу у довідник СЕД - виконується 1 раз на день;
•Отримання вхідних повідомлень;
•Відправка вихідних повідомлень;
•Отримання сповіщень для вихідних документів (про доставку, прийняття, реєстрацію та відхилення документа);
•Формування та відправка сповіщень для вхідних документів (про доставку, прийняття, реєстрацію та відхилення документа);
•Протоколювання виконаних дій у БД.

Більш докладний опис дивіться в файлі - DocS_5_6_add.pdf

docs5 5Вышла новая версия СЭД ДокС 5.5.
В новой версии выполнены доработки для поэтапного согласования проектов документов.
Администратор создает шаблон согласования, в котором указывает для каждого этапа согласования:

  • название этапа;
  • должностных лиц;
  • срок согласования;
  • возможность добавления визирующих и подписывающих.


В списке согласования может быть технический согласующий, который заменяется автоматически или в ручную в момент создания РКПД.
Рассылка на первый этап согласования выполняется автоматически или в ручную, в зависимости от настроек шаблона. Рассылка выполняется всем согласующим этапа одновременно. После успешного согласования этапа всеми согласующими, проект автоматически переходит на следующий этап согласования, то есть выполняется рассылка согласующим следующего этапа.

Більш докладний опис дивіться в файліDocS_5_5_add.pdf

docs5 4Вышла новая версия СЭД ДокС 5.4.

Для обеспечения возможности своевременного контроля за выполнением служебных документов и предотвращением несогласованности, по срокам их выполнения в СЭД «ДокС» появилась возможность введения резолюций с предварительным контролем, то есть таких, которые еще не утверждены для исполнения.

Добавлена возможность исключения определенных должностных лиц при проставлении автоматической визы (например, руководство банка).

В новой версии системы появилась возможность для различных групп документов устанавливать различные наименования автоматических виз.

Для усиления контроля пользователей по сроку согласования проектов документов в новой версии СЭД «ДокС» выделяются проекты с наступившим сроком визирования. В папке «На визировании» такие проекты располагаются вверху списка и выделяются восклицательным знаком в первой колонке.

В предыдущей версии программы существовала только одна положительная виза «Согласен» («Згоден»). В новой версии появилась возможность использования несколько видов положительных виз.

Для ускорения формирования больших массивов электронных журналов в программе доработан режим быстрого вывода электронных журналов регистрации, при котором журналы выводятся в файл формата CSV.

Реализован механизм создания событий в MS Outlook в соответствии с контрольными сроками исполнения резолюций.

Разработан шаблон для печати почтового реестра по форме УДППЗ «Укрпошта» - «Реєстр Ф-103».

При создании проекта с шаблоном согласования и при создании новой версии проекта, программа проверяет должностных лиц в списке согласующих. Если в списке есть логически удаленное должностное лицо, то программа предупреждает об этом пользователя и не дает ему сохранить РКПД, пока пользователь не удалит или заменит логически удаленное должностное лицо.

Более подробное описание смотрите в файле - DocS_5_4_add.pdf
docbs4 2Вышла новая версия системы «Архив клиентских дел ДокБС» 4.2

Для реализации автоматизации приема и хранения финансовой отчетности с использованием ДокБС для документов добавлено три новых статуса документа:

  • Загружен;
  • Не загружен;
  • Верифицирован.


Для реализации бизнес-процессов с использованием документов клиентов банка добавлена возможность открывать пакет документов клиента в системе ДокС, или в другой СЭД. Причем в пакете документов клиента автоматически создается обратная связи с регистрационной карточкой проекта документа в СЭД ДокС.

docs5 3Вышла новая версия СЭД ДокС 5.3.

В новой версии СЭД «ДокС» дополнительно добавлен способ ознакомления с ЭЦП при котором, признак ознакомления с ЭЦП можно было бы устанавливать адресатам выборочно.

В справочнике Группы документов добавлены дополнительные настройки:
•    Запретить редактирование файла в статусе «На подписи»
•    Отключить проставление комментария без проставления визы.

Автоматическое назначение прав деловодам
При назначении должностного лица деловодом в справочнике «Подразделения», соответствующему пользователю автоматически предоставляется доступ ко всем кабинетам подразделения

Доработка ВЕБ интерфейса ДокС
Доработан новый интерфейс регистрационных карточек (РК) входящих и внутренних документов.
Добавлено отображение дополнительных реквизитов в карточки проектов (РКПД) и РК.
Добавлена обработка значений условных дополнительных реквизитов, в том числе изменение шаблонов согласования и шаблонов документов в зависимости от значений этих реквизитов.


Более подробное описание смотрите в файле - DocS_5_3_add.pdf

docs5 2Вышла новая версия СЭД ДокС 5.2.

В новой версии СЭД «ДокС» выполнены следующие доработки:
•  Расширение настроек в шаблонах согласования;
•  Расширенный доступ к документам с грифами для адресатов;
•  Автоматический перевод РКПД в статус «Отклонено» по прошествии заданного срока;
•  Изменение правил показа документов в папке «Зарегистрированные сегодня»;
•  Подтверждение ознакомления пользователей с документом;
•  Новый интерфейс РК для видов документов, в которых не применяются резолюции;
•  Открытие документов и проектов из e-mail уведомлений.


Более подробное описание смотрите в файле - DocS_5_2_add.pdf

docs5 0Вышла новая версия СЭД ДокС 5.0.

В систему электронного документооборота «ДокС» добавлен новый компонент - программа «ДокС-Архив». Программа предназначена для автоматизации архивной работы организации.
Доработаны шаблоны согласования проектов документов, добавлены следующие настройки:
•    Возможность переназначения визирующего;
•    Автоматически устанавливать различные сроки для согласования первой и последующих версий проектов документов;
•    Устанавливать срок согласования в зависимости от количества страниц документа;
•    Автоматический контроль сроков согласования для дополнительных визирующих.
Разработан API интерфейс для синхронизации пользователей. Он выполнен в виде хранимых процедур Oracle, которые выполняются от имени технического пользователя.
Доработана поддержка криптосистемы «Шифр Х.509» компании «Сайфер», как в Windows интерфейсе, так и в WEB интерфейсе.


Более подробное описание смотрите в файле - DocS_5_0_add.pdf

docbs41Вышла новая версия системы «Архив клиентских дел ДокБС» 4.1

В ней реализованы:

  •     возможность проверки документов в пакете документов клиента с помощью чек-листов документов;
  •     добавление дополнительных реквизитов пакета администратором системы;
  •     автоматизация ведения пакетов документов валютных договоров.

docs410Вышла новая версия СЭД ДокС 4.1.

Ограничение создания проектов определенных групп документов по подразделениям.
Массовая выгрузка файлов документов из базы данных ДокС.
Использование личных папок группой пользователей.
Автоматическое направление новому или переведенному сотруднику обязательных к ознакомлению документов.
Контроль ознакомления с документами адресатами.
Выделение логически удаленных визирующих.


Более подробное описание смотрите в файле - DocS_4_10_add.pdf

docs49Вышла новая версия СЭД ДокС 4.9.

Для ускорения процесса ознакомления пользователей с документами (в режиме «Ознакомление с ЭЦП) разработан режим, при котором программа регулярно напоминает пользователю, о том, что ему необходимо ознакомиться с документами, если у пользователя есть документы, с которыми он не ознакомился.
При вводе отчета, адресат может добавить один или несколько файлов.

Более подробное описание смотрите в файле - DocS_4_9_add.pdf